Logga för Falkenbergsrevyn. Illustration.

Falkenbergsrevyn 2023

Med buffé efter föreställningen Buss från Kinna kl. 12.00.

Kostnad: 700 kr för medlem, icke medlem 1 000 kr.

Betalas senast 1 februari 2023 bg 862-8190, ange avsändare.