Årsmöte 2017-03-02

Neuroförbundet i Marks årsmöte hölls på Örbygården den 2 mars.
Drygt 30-talet medlemmar hade hörsammat kallelsen.
Ordförande Eva Peterson öppnade mötet och hälsade välkomna.
Därefter följde en tyst minut för de som avlidit under året. Jan-Åke Sjöquist valdes att leda förhandlingarna.

Verksamhetsberättelsen visade på ett händelserikt år med vattengymnastik, dagträffar, resor både endagars och en med 2 övernattningar. Föreningen har haft en Öppet Hus dag med föreläsningar om ALS och information om föreningen. Dessutom fick man se målargruppen i aktion.

Styrelsen omvaldes och fick följande utseende. Ordförande Eva Peterson, kassör Marianne Jonasson, sekreterare Kicki Staffas, övriga ledamöter Kenneth Jonasson, Niklas Mårtensson, Bernt Larsson, Jan Karlsson, Ewa Andersson. Till suppleanter omvaldes Ingegerd Larsson, Karin Matsson och Margareta Florén Olsson.

Kicki redogjorde för en motion som skulle sändas till kongressen. Mötet godkände motionen. Hon informerade dessutom om vikten att framföra klagomål till Västtrafik och kommunen i de fall då färdtjänsten inte fungerar.

Janåke informerade om Tillgänglighetsdagen på Kinna torg den 16 maj kl. 13.00. Han uppmanade medlemmarna att komma både på dagen och på kvällen kl. 18.00 då det blir debatt med politikerna.

Därefter tog ordförande över och tackade för förnyat förtroende och tackade Jan-Åke Sjöquist. Föreningen bjöd därefter på smörgåstårta. Kaffe och kaka.

Mötet avslutades med att Christian Jarhult framförde visor till eget gitarrackompanjemang.