Ordförandeklubba

Styrelsemöten 2024

Kontakta gärna styrelsen om du har tips eller idéer.

Datum

Våren:

10 januari

7 februari

4 mars

8 april

8 maj

Hösten:

6 augusti

4 september

7 oktober

4 november extra styrelsemöte 27 november