Buss med flera resenärer

Resor under 2024

Falkenbergsrevyn - februari

Flerdagarsresa Bohuslän - augusti

Ulllared - november 

Mer info

Mer information om resorna finns på hemsidan, i Föreningsguiden i Borås tidning, i föreningens kalender och i Mark-bladet när resorna börjar närma sig.

Återbud

Om du anmält dig till någon aktivitet eller resa och skulle få förhinder: Lämna återbud! Om du uteblir utan att lämna återbud blir föreningen tvungna att debitera dig i efterhand.