Flera händer som möts, i olika färg. Illustration.

Neurodagen 2024

3/10 kvällstid kl. 18.00-21.00

Föreläsning av neurolog Sara Nordström 

Tema: Muskeldystrofier.

Föreningen bjuder på smörgåstårta, ta gärna med släkt och vänner. Se annons i Markbladet, BT, Facebook och föreningens hemsida.