Ordförandeklubba på lagboken

Årsmöte den 27 februari 2025

Örbygården torsdag 27/2 kl. 18.30 – 21.00

Samtliga medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte.
Inbjudan och handlingar kommer med posten. Sedvanliga förhandlingar.
Föreningen bjuder på förtäring.