Friskvård

Anmäl dig - ny som gammal deltagare till samtliga aktiviteter. Anmälan är bindande. Vi Vill kunna nå Dig om något oförutsett inträffar, sjukdom eller för få anmälda. Anmäl frånvaro i så god tid som möjligt.

Som medelm i NEURO Förbundet Finspång får Ni även delta i NEURO Förbundet Norrköpings Aktiviteter och Friskvård läs mer på https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/norrkoeping/aktiviteter-friskvaard/

Kontakt

Mail:  norrkoping@neuro.se Eller 
Tel: 011 - 16 99 97

Välkommen med din anmälan till NEURO Förbundets Finspångs kansli

NEURO Förbundet Finspång delar kansli med NEURO Förbundet Norrköping.

Betalning

Avgiften betalas via faktura som kommer på mail ut under terminen. Uppge fakturanumret vid Betalning. Om du inte betalt din faktura innan förfallodag lägger vi på en påminnelse avgift 50 kr.

Välkommen med din anmälan!