Hedebyborna kör vi i 5 onsdagar

Filmtime. Hedebyborna kör vi i 5 veckor.
Onsdag 31 augusti kl, 14,00 Onsdag 14 sept kl,14,00
Onsdag 12 oktober kl, 14,00 Onsdag 9 novemb kl, 14,00
Onsdag 23 novemb kl, 14,00 Välkomna,