Om ledsagarservice

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger den som har stora funktionshinder rätt till olika typer av stöd. Ledsagning är en av tio insatser som kan erhållas inom LSS, enligt 9 § 3. Ansökan om ledsagning skickar du till kommunen.

Ledsagning kan ges för att underlätta för personer med funktionshinder att ha kontakt med andra, och/eller för att bryta den isolering som kan bli följden av ett funktionshinder. Ledsagning kan man få för att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller för att promenera. Ledsagningen ska anpassas efter dina individuella behov.

Ledsagning kan man ansöka om antingen enligt LSS eller Socialtjänstlagen. Då LSS allmänt anses ge ett bättre stöd, bör ansökan i första hand göras enligt LSS. För en beskrivning av skillnaderna mellan lagarna LSS samt Socialtjänstlagen. En första förutsättning för att kunna få ledsagning (samt även andra insatser) enligt LSS beviljade, är att du tillhör någon av tre så kallade personkretsar. Du kan läsa mer om vad dessa innebär under steg 1 vid ansökan om personlig assistans!

För den som har, eller planerar att ansöka om, personlig assistans enligt LSS ska behoven av ledsagning ingå i den personliga assistansen. Personlig assistans kan man få vid behov av hjälp med att sköta sina så kallade grundläggande behov. Har man inte behov av hjälp med sina grundläggande behov, kan man i stället ansöka om enbart ledsagarservice.

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet