Kontakta Neuros rättsombud

Du får kontakt med våra rättsombud via telefon, mejl eller brev. Meddela ditt namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter samt kort information om vad ditt ärende gäller.

Arbetsgång vid kontakt med våra rättsombud:

  • Du får kontakt med våra rättsombud via telefon, mejl eller brev, se kontaktuppgifter här! Meddela oss ditt namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter samt kort information om vad ditt ärende gäller när du tar kontakt med oss. Därefter är vår arbetsgång följande: Du blir kontaktad av vår koordinator Magnus Andersson, alternativt något av våra rättsombud. Vi kontaktar dig normalt inom tre arbetsdagar, men senast inom fem arbetsdagar.
  • Rättsombudet går tillsammans med dig igenom vad ditt ärende handlar om, diskuterar med dig hur man kan gå vidare och på vilket sätt vi kan hjälpa dig. I bland kan du få råd eller tips direkt. Vid andra tillfällen kan rättsombudet behöva ta del av handlingar, till exempel intyg, redan gjorda ansökningar, myndighetsbeslut (om det har fattats något), för att kunna ge dig råd.
  • Vid behov kan du få hjälp med att driva och överklaga ditt ärende. I dessa fall får du skriva under en fullmakt, som ger rättsombudet rätt att företräda dig. Beroende på hur länge du varit medlem i Neuroförbundet får du även betala en mindre avgift för hjälpen.

Kontakta Neuros rättsombud

Innehållsansvarig: Magnus Andersson

 

Relaterade nyheter

2020-01-15

Sjukersättning till Högsta förvaltningsdomstolen

Under 2019 har Neuros rättsombud hjälpt cirka 400 medlemmar med juridiska frågor. Det har handlat om till exempel sjukpenning, sjukersättning, LSS, bostadsanpassning och färdtjänst.

Läs mer
9 804 kr
2019-11-22

Regeringen sviker återigen personer med funktionsnedsättningar

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik. Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa. Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer

Läs mer
2019-08-27

Neuros rättsombud har fortsatt mycket att göra

Många söker hjälp av Neuros rättsombud för att överklaga olika beslut. Hjälp från rättsombuden är en förmån för dig som har en egen diagnos och är betalande medlem i Neuro.

Läs mer
2019-01-18

Nu kan Teres köpa elbil och anpassa den

Försäkringskassan tyckte inte att hon uppfyllde kraven för att beviljas bilstöd. Men med hjälp av Neuros rättsombud kunde Teres överklaga till förvaltningsrätten, som gav henne rätt. Försäkringskassan valde att inte överklaga utan har nu betalat ut både grundbidrag och anpassningsbidrag.

Läs mer
2019-01-08

Astrid fick rätt till aktivitetsersättning i förvaltningsrätten

Försäkringskassan anser plötsligt läkarintygen otillräckliga och antyder att omsorgen om barnet tyder på att Astrid har arbetsförmåga. Förvaltningsrätten håller inte med. Som medlem i Neuro är du inte ensam. Neuros rättsombud hjälpte Astrid att överklaga till förvaltningsrätten.

Läs mer