Information om vår juridiska rådgivning

Neuroförbundets rättsombud hjälper betalande medlemmar (ej prova på medlemmar) med neurologisk diagnos vid ansökan och överklagan inom dessa områden:

- LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Assistansersättning
- SoL, socialtjänstlagen
- Mobilitet, det vill säga bilstöd, parkeringstillstånd, färdtjänst samt riksfärdtjänst
- Bostadsanpassning
- Handikappersättning/vårdbidrag
- Sjukförsäkring – sjukpenning/sjukersättning
- Vårdskador (Patientförsäkringen)

OBS att om du är ny medlem i Neuroförbundet, så kan inte rättsombuden hjälpa dig kring beslut eller domar som redan har fattats då du blir medlem.

Kostnad för betalande medlem
All rådgivning av rättsombud är fri för betalande medlem.

Den som varit betalande medlem minst 3 månader:

Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 500 kr per instans/domstol.

Den som varit betalande medlem kortare tid än 3 månader:

Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 1 500 kr per instans/domstol

Givetvis har vi tystnadsplikt kring ditt ärende.

Arbetsgång vid kontakt med våra rättsombud:
Du får kontakt med våra rättsombud via telefon, e-post eller brev, se kontaktuppgifter här!

Meddela oss ditt namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter samt kort information om vad ditt ärende gäller när du tar kontakt med oss. Därefter är vår arbetsgång följande:

  1. Du blir kontaktad av vår koordinator Magnus Andersson, alt. något av våra rättsombud. Vi kontaktar dig normalt inom tre arbetsdagar, men senast inom fem arbetsdagar.

  2. Rättsombudet går tillsammans med dig igenom vad ditt ärende handlar om, diskuterar med dig hur man kan gå vidare och på vilket sätt vi kan hjälpa dig. I bland kan du få råd eller tips direkt. Vid andra tillfällen kan rättsombudet behöva ta del av handlingar, till exempel intyg, redan gjorda ansökningar, myndighetsbeslut (om det har fattats något), för att kunna ge dig råd.

  3. Vid behov kan du få hjälp med att överklaga ditt ärende. Detta kan ske antingen genom att rättsombudet hjälper dig att formulera en överklagan eller agerar ombud för dig. Om rättsombudet ska agera som ditt ombud får du skriva under en fullmakt, som ger rättsombudet rätt att företräda dig. Beroende på hur länge du varit medlem i Neuroförbundet får du även betala en mindre avgift för hjälpen.

 

Relaterade nyheter

2020-01-21

Birgitta nekas rätten till livet på sin balkong

Har du balkong eller uteplats ser du säkert fram emot att få skingra tankarna och få ny energi där. Även Neuros medlem Birgitta längtar efter detta, fast hon kan på grund av rörelsehinder inte komma ut på sin balkong längre. Trots det nekades hon bostadsanpassning av kommunen och Neuro hjälpte henne

Läs mer
2020-01-15

Sjukersättning till Högsta förvaltningsdomstolen

Under 2019 har Neuros rättsombud hjälpt cirka 400 medlemmar med juridiska frågor. Det har handlat om till exempel sjukpenning, sjukersättning, LSS, bostadsanpassning och färdtjänst.

Läs mer
9 804 kr
2019-11-22

Regeringen sviker återigen personer med funktionsnedsättningar

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik. Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa. Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer

Läs mer
2019-08-27

Neuros rättsombud har fortsatt mycket att göra

Många söker hjälp av Neuros rättsombud för att överklaga olika beslut. Hjälp från rättsombuden är en förmån för dig som har en egen diagnos och är betalande medlem i Neuro.

Läs mer
2019-01-18

Nu kan Teres köpa elbil och anpassa den

Försäkringskassan tyckte inte att hon uppfyllde kraven för att beviljas bilstöd. Men med hjälp av Neuros rättsombud kunde Teres överklaga till förvaltningsrätten, som gav henne rätt. Försäkringskassan valde att inte överklaga utan har nu betalat ut både grundbidrag och anpassningsbidrag.

Läs mer
2019-01-08

Astrid fick rätt till aktivitetsersättning i förvaltningsrätten

Försäkringskassan anser plötsligt läkarintygen otillräckliga och antyder att omsorgen om barnet tyder på att Astrid har arbetsförmåga. Förvaltningsrätten håller inte med. Som medlem i Neuro är du inte ensam. Neuros rättsombud hjälpte Astrid att överklaga till förvaltningsrätten.

Läs mer
2018-12-14

Fick ersättning för rullstol till rullstolsdans

Att dansa rullstolsdans är visserligen ett eget val, men kammarrätten noterar att dansen är viktig för Gudrun ur ett psykologiskt och socialt perspektiv, även om den inte är medicinskt nödvändig. Gudrun beviljas rätt till handikappersättning med 53 procent av prisbasbeloppet, retroaktivt från och med januari 2015. Neuros rättsombudskoordinator Magnus Andersson ser ärendet som principiellt viktigt.

Läs mer
7/10 i Vallentuna

Information om rättigheter - Neuro Roslagen

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Läs mer

Information om rättigheter - Haninge

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Läs mer