Information om vår juridiska rådgivning

Neuroförbundets rättsombud hjälper betalande medlemmar (ej prova på medlemmar) med neurologisk diagnos vid ansökan och överklagan inom dessa områden:

- LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Assistansersättning
- SoL, socialtjänstlagen
- Mobilitet, dvs bilstöd, parkeringstillstånd, färdtjänst samt riksfärdtjänst
- Bostadsanpassning
- Handikappersättning/vårdbidrag
- Sjukförsäkring – sjukpenning/sjukersättning
- Vårdskador (Patientförsäkringen)

OBS att om du är ny medlem i Neuroförbundet, så kan inte rättsombuden hjälpa dig kring beslut eller domar som redan har fattats då du blir medlem.

Kostnad för betalande medlem
All rådgivning av rättsombud är fri för betalande medlem.

Den som varit betalande medlem minst 3 månader:

Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 500 kr per instans/domstol.

Den som varit betalande medlem kortare tid än 3 månader:

Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 1 500 kr per instans/domstol

Givetvis har vi tystnadsplikt kring ditt ärende.

Arbetsgång vid kontakt med våra rättsombud:
Du får kontakt med våra rättsombud via telefon, e-post eller brev, se kontaktuppgifter här!

Meddela oss ditt namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter samt kort information om vad ditt ärende gäller när du tar kontakt med oss. Därefter är vår arbetsgång följande:

  1. Du blir kontaktad av vår koordinator Magnus Andersson, alt. något av våra rättsombud. Vi kontaktar dig normalt inom tre arbetsdagar, men senast inom fem arbetsdagar.

  2. Rättsombudet går tillsammans med dig igenom vad ditt ärende handlar om, diskuterar med dig hur man kan gå vidare och på vilket sätt vi kan hjälpa dig. I bland kan du få råd eller tips direkt. Vid andra tillfällen kan rättsombudet behöva ta del av handlingar, tex intyg, redan gjorda ansökningar, myndighetsbeslut (om det har fattats något), för att kunna ge dig råd.

  3. Vid behov kan du få hjälp med att överklaga ditt ärende. Detta kan ske antingen genom att rättsombudet hjälper dig att formulera en överklagan eller agerar ombud för dig. Om rättsombudet ska agera som ditt ombud får du skriva under en fullmakt, som ger rättsombudet rätt att företräda dig. Beroende på hur länge du varit medlem i Neuroförbundet får du även betala en mindre avgift för hjälpen.