Utbildningsdag för valberedare

Du som är vald till ledamot i valberedningen har ett mycket viktigt uppdrag i din förening – kanske rent av det viktigaste. Därför bjuds du nu in till en utbildningsdag som syftar till att stärka dig i ditt uppdrag.

Under utbildningsdagen går vi igenom hela valberedningens process från att ni blivit valda på årsmötet, hur ni tar reda på vad styrelseuppdraget innebär, hur ni hittar kandidater och bedömer dessa till hur ni presenterar ert förslag för årsmötet.

Utbildningen riktar sig till dig som är vald som valberedare i en förening, länsförbund och distrikt inom Neuroförbundet.

Plats: Scandic Mölndal, Mölndal
Datum: Lördagen den 12 oktober 2019
Tid: 10.00 – 16.00, drop in fika från 09.30

Sista anmälningsdag är den 1 september.

Utbildningen är avgiftsfri. Resekostnader och ev övernattning bekostas av deltagaren alt förening.

För mer information vänligen kontakta PJ Tjärnberg på förbundskansliet, e-post pjt@neuro.se alt tfn 0760 017 037.