Påverkansutbildning 2019

Att vara förtroendevald eller medlem och som vill påverka samhället är en betydelsefull och central uppgift för Neuro. Att det finns engagerade och framtidsinriktade ledare i vår organisation är nyckeln till vår framgång. Neuros ambition är att ge våra förtroendevalda och medlemmar i hela landet förutsättningar att axla sitt påverkansarbete.

Innehåll påverkansutbildningen steg 1
Därför kommer Neuro att genomföra en utbildning, i två steg, i påverkansarbete. En utbildning där deltagarna kommer få kurser med praktiska verktyg på hur man kan påverka beslutsfattare. När steg 1 i påverkansutbildningen är avklarat har deltagarna en projektplan att utgå från. En projektplan som kursdeltagarna tar fram tillsammans med utbildningens föreläsare.

Utbildningen kommer att utgå från ett av det starkaste verktygen vi har för att påverka beslutsfattare, Neurorapporten. Ett underlag som visar vad Neuros medlemmar, på regional och nationell nivå, anser om:

* Neuroteam
* Neurosjukvård
* Rehabilitering
* Hjälpmedel
* E-hälsa

Målgrupp
Målgrupp för utbildningen är ledamöter från föreningar och länsförbund inom Neuroförbundet som vill arbeta aktivt med opinionsbildning/påverkansarbete och som även kan tänka sig ingå i Neuros nätverk av opinionsbildare. Deltagarna åter sig att på kursdagarna ta fram en projektplan, utifrån något av ämnena i Neurorapporten.  Kursdeltagarna ska sedan försöka verkställa projektplanen på hemmaplan innan oktober 2019.

I oktober kommer Neuro att genom Påverkansutbildning steg 2. En återträff för att följa upp vad som gjorts och hur vi kan arbeta vidare för att fortsätta arbetet. I steg 2 kommer vi även att lyfta hur man kan påverka omvärlden för att tillsammans påverka beslutsfattare, exempelvis med hjälp av media och/eller digitala kampanjer.   

Kursdeltagaren kommer kontinuerligt erhålla support under och efter utbildningen från förbundskansliet.

Begränsat antal
Vi har ett begränsat antal platser till denna kurs.

Fyll i hur du skulle vilja arbeta med påverkansarbete
I samband med anmälan önskar vi att du skriver ett par rader om hur du skulle vilja arbeta med påverkansarbete.

Plats, tid och övrig information
Plats: Kursen genomförs på Scandic Victoria Tower i Kista (norra Stockholm)
Tid: Kursen påbörjas med lunch kl. 12.30 fredagen den 3 maj.
Kursen avslutas lördagen den 4 maj med en lunch klockan 13.00.

Kursen är avgiftsfri men deltagande förening och länsförbund betalar själv reskostnader.

Anmälan är avslutad. För mer information kontakta Max Ney, max.ney@neuro.se alt roger.lindahl@neuro.se