Neurodagen 2019

Neurodagen infaller den 28 september varje år.

Syftet med Neurodagen är att marknadsföra Neuroförbundet, neurologiska diagnoser och de frågor vi arbetar för. Neuros föreningar, länsförbund och distrikt kan genomföra publika aktiviteter, öppna för såväl medlemmar som allmänhet.

Ansökan om bidrag för Neurodagen
Neurofondens styrelse har beslutat att anslå 800.000 kronor för föreningslivet att ansöka om bidrag för aktiviteter i samband med Neurodagen. Godkänd tidsperiod för aktiviteterna är 21 september – 6 oktober och aktiviteterna kan erhålla högst 30.000 kronor. Varje förening, länsförbund och distrikt kan ansöka om bidrag för en eller flera aktiviteter.

Ansökningsperioden är avslutad.