Kalendarium 2020

29/8   Neuropromenaden 

28/9   Neurodagen

6/10   CP-dag

9-10/10  Digital utvecklingskonferens 

10/10  Internationell AFASI-dag

11-12/10  Digital utvecklingskonferens

23-24/10  Digital utvecklingskonferens 

25-26/10  Digital utvecklingskonferens 

3/12  Funktionshinderdag

 

Med reservation för ändringar