Kalendarium 2020

  9/2  Info om rättigheter - Uppsala

  3/3  Info om rättigheter - Linköping

15/3  Info om rättigheter - Ronneby

  9/5  Neuropromenaden 

28/9  Neurodagen

 

Med reservation för ändringar