Kalendarium 2020

11/4   Parkinson-dag

16/4   Polyneuropatikonferens - Malmö  INSTÄLLD!

28/4   Anhörigkonferens - Växjö  INSTÄLLD!

  6/5   Inkontinens-dag

  6/5   IT-utbildning - Skellefteå

  9/5   Neuropromenaden 

12/5   ME/CFS-dag

13/5   IT-utbildning - Lund

14/5   Stroke-dag

16/5   IT-utbildning - Linköping

17/5   IT-utbildning - Kista

30/5   MS-dag

  2/6   IT-utbildning - Göteborg

21/6   ALS-dag

28/9   Neurodagen

6/10   CP-dag

9-10/10 Utvecklingskonferens - Stockholm

10/10 Internationell AFASI-dag

11-12/10 Utvecklingskonferens - Skellefteå

23-24/10 Utvecklingskonferens - Mölndal

25-26/10 Utvecklingskonferens - Lund

3/12  Funktionshinderdag

 

Med reservation för ändringar