Extra stöd 2018

Under perioden 15 maj - 1 september 2018 har Neuroförbundets lokalföreningar och länsförbund/distrikt möjlighet att ansöka om extra stöd från riksförbundet.

Syftet med stödet är att bidra till ”det lilla extra” som kan höja kvalitén i föreningens arbete. Maxbelopp att söka är 10 000 kronor per förening.

För att kunna beviljas 2018 års extra stöd måste de föreningar som beviljats anslag vid tidigare ansökningstillfällen ha redovisat dessa.

Frågor om extra stöd besvaras av PJ Tjärnberg, per-jan.tjarnberg@neuro.se alt
tfn 0760 017 037.

Ansökan är avslutad och besked om beviljat anslag är utsänt till berörda föreningar. Beviljat anslag skall rekvireras senast 2018 12 31.