Digitala utvecklingskonferenser 2020

Bidra till nästa steg i Neuros framtid

Inbjudan till hösten digitala utvecklingskonferens 2020
I höst är det dags för våra populära utvecklingskonferenser. Fokus i år kommer att vara Neuros framtidsfrågor inför förbundskongressen 2021, ett arbete som vi påbörjade under 2019 och tillsammans med er i föreningslivet resonerade kring under förra årets utvecklingskonferenser. Utifrån 2019 års arbete har förbundsstyrelsen identifierat fyra frågeställningar som har en avgörande betydelse inför förbundets framtid:

  1. Demokrati – handlar om kongressen, ombud och styrelse.

  2. Idéprogram – fokuserar på förbundets identitet, prioriterade frågor samt medlemsvärde.

  3. Organisation och medlemskap – tittar på styrkor och svagheter men också möjligheter och hot med dagens organisation och medlemskap avseende både individ och förening.

  4. Etiskt program – kommer att utgå från det etiska program som antogs av kongressen 1997 samt det reviderade ställningstagandet för förbundet avseende aktiv dödshjälp från 2015.

Utifrån varje frågeställning kommer förbundsstyrelsen presentera förslag som vi kommer att diskutera på utvecklingskonferenserna. Diskussionen kommer att utgå ifrån hur vi gemensamt i Neuro kan anta utmaningarna och förverkliga nya möjligheter för vår organisation och för våra medlemmar. Höstens utvecklingskonferenser kommer med andra ord ge förbundsstyrelsen viktiga underlag inför de slutgiltiga förslagen som läggs fram på förbundskongressen 2021.

Deltagare
Det är ett spännande och viktigt arbete som hela Neuro står inför. Därför är det viktigt att varje förening och länsförbund tar möjligheten att delta. Varje förening kan anmäla en till två representanter från respektive föreningsstyrelse eller den av föreningen utsedd att arbete med de frågor som utvecklingskonferensen tar upp. 

Utvecklingskonferenserna genomförs enligt följande:

  • 9 - 10 oktober 
  • 11 - 12 oktober 
  • 23 - 24 oktober 
  • 25 - 26 oktober 

Konferenserna börjar kl 10.00 dag 1 och avslutas kl 15.00 dag 2.

Sista anmälningsdag är tisdagen den 15 september.

 

Varmt välkomna till kreativa diskussioner om Neuros framtid.

För mer information kontakta PJ Tjärnberg på förbundskansliet, tfn 0760 017 037 alt e-post pjt@neuro.se