Årsmöte 2019

Det närmar sig årsmötestider med stormsteg och en hel del att komma ihåg.

I september 2017 genomfördes förbundskongressen med en rad olika beslut som också berör er som förening.

Förbundskongressen beslutade bl a om nya stadgar för lokalförening, numera stadgar för förening. Dessa stadgar skall ni, om ni inte gjorde det förra året, anta som era egna vid ert årsmöte. Komplettera stadgarna med ert föreningsnamn och verksamhetsområde. Stadgar för förening finns att hämta nedan.

Förbundskongressen beslutade även om en enhetlig medlemsavgift fr o m 2019. Medlemsavgiften är numera 360 kr för medlem och 180 kr för anhörigmedlem. Detta innebär att ni inte behöver ha med den punkten på er dagordning däremot är det bra om ni informerar era medlemmar om avgiften.

Handlingsplan för 2018 - 2021 fastställdes vid förbundskongressen. Alla led inom förbundet skall verka i enlighet med planen. Läs igenom den och se vad just er förening kan ta med i er verksamhetsplan inför kommande år. Handlingsplanen finns att hämta nedan.

Senast 30 dagar efter årsmötet ska styrelseförteckning (finns att hämta nedan) samt underskrivna årsmöteshandlingar insändas till förbundskansliet.
Nytt för i år är att vi önskar få era handlingar digitalt via e-post till caroline.kahre@neuro.se

Årsmötesförhandlingarna är underlag för att riksförbundet skall kunna söka stadsbidrag, därför är det av stor vikt att handlingarna sänds in till oss så snart de är klara. Observera att verksamhetsplan och budget för nästkommande år inte behöver skickas in till förbundskansliet.

Har ni frågor inför ert årsmöte är ni välkommen att kontakta PJ Tjärnberg på förbundskansliet,
tfn 0760 017 037 alt per-jan.tjarnberg@neuro.se