Det finns hjälp att få

Avlösarservice, färdtjänst eller bostadsanpassning.

Det finns samhällsinsatser som kan underlätta vardagslivet för dig och för den som är sjuk. Tveka inte att be om hjälp, så kan du använda din energi till sådant som ger ett mervärde för dig och din närstående.