Försäkring: Olycksfall Special

Neuro har som ambition att finna bra medlemserbjudanden till sina medlemmar. Olycksfall Special är en försäkringslösning anpassad för dig som är medlem i Neuro och ännu inte uppnått 65 års ålder.

Olycksfall Special är en olycksfallsförsäkring med ett förhöjt dödsfallsbelopp samt en sjukvårdsförsäkring som ger dig tillgång till privat vård i samband med ett olycksfall, efter remiss från läkare.

Har du flera olycksfallsförsäkringar får du ersättning för invaliditet och dödsfallsbelopp från samtliga.

Läs mer om försäkringen