Din röst behövs för bättre rehabilitering - svara på vår enkät!

Den neurologiska rehabiliteringen är eftersatt på många håll. Vilken rehabilitering du får beror på var du bor. Idag avgör ditt postnummer vilken hjälp och stöd du har tillgång till.

I Neurorapporten 2021 vill vi kartlägga hur tillgången till rehabilitering ser ut på olika håll i landet. Och vi behöver din hjälp!

Dina svar är viktiga för att ge oss kunskap om din och våra medlemmars situation. Tack vare den kunskapen kan vi tillsammans arbeta för att påverka och förbättra den neurologiska rehabiliteringen.

Enkäten vänder sig till dig som har en neurologisk diagnos och är medlem i Neuro.

Vi är intresserade av dina svar oavsett om du har erfarenhet av neurologisk rehabilitering eller inte. Sista svarsdag är den 22 mars 2021.

Har du frågor, kontakta:

Tack för att du deltar!

Bildstöd till enkäten

Det finns ett bildstöd till enkäten som kan underlätta att svara på frågorna.

 

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!