Intressepolitisk handläggare och kommunikatör på Neuro Stockholm

Ledig tjänst som intressepolitisk handläggare/ kommunikatör på Neuro Stockholm och Neuro Stockholms läns gemensamma kansli.

Neuro (Neuroförbundet) är en ideell organisation som arbetar för personer med neurologiska diagnoser och skador. Neuros vision är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer forskning inom neurologi.

En förutsättning är att man som medarbetare hos oss delar de värderingar som kännetecknar demokratiskt uppbyggda folkrörelseorganisation.

Nu söker vi dig som, i samarbete med kansliet i övrigt, skall:

  • Arbeta med intressepolitiska frågor
  • Ansvara för kansliets verksamhet gentemot styrelsen för Neuro Stockholm
  • Arbeta med intern och extern kommunikation samt omvärldsanalys. I detta ingår bland annat de sociala kontaktnäten och medlemstidning
  • Vara med och utveckla organisationen för framtiden.

Medlemsservice ingår som en naturlig del i all verksamhet. Arbete inom idéburen organisation och erfarenhet från arbete inom funktionsrättsrörelsen är meriterande.

Vår verksamhet grundar sig på tre hörnstenar:

  • Som Intresseorganisation påverka politiker, beslutsfattare och andra aktörer att utvecklingen leder till ett samhälle för alla
  • Som Råd- Stöd och Serviceorganisation ge råd och stöd, anordna föreläsningar, kurser, resor med mera
  • Som Kamratorganisation är vår uppgift att se till att medlemmar kan träffas under trevliga former.

Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100 % tjänstgöring med 6 månaders provanställning. Vi har flexibel arbetstid med möjlighet till arbetstidsförskjutning för att kunna möta föreningarnas behov. Kollektivavtal finns. Kansliet har 5 anställda.

Skicka din ansökan till: stockholm@neuro.se eller skriv till:
Neuro Stockholm, Fatbursgatan 19, 118 28 Stockholm
www.neuro.se/stockholm Tel 08-7202940

Sista ansökningsdag: 23 november