Någon att tala med

Många söker idag information om sin diagnos via nätet och får många olika sanningar i sitt sökande. Det man ofta saknar är att få tala med en oberoende part om sina tankar, idéer, frågor och känslor.

Det kan ibland vara lättare att känna stöd av någon som har kunskap genom egen erfarenhet. Många gånger handlar det bara om att ha någon att tala med, någon som tar sig tid och förstår. För att förstärka Neuros möjlighet att tillgodose medlemmarnas behov av information, råd och stöd har vi särskilda diagnosstödjare inom olika diagnosområden.

Som medlem kan du ringa eller mejla så kontaktar en diagnosstödjare dig så snart som möjligt, du ska som längst behöva vänta sex dagar.

08-677 70 11

diagnosstod@neuro.se

Vilka är våra stödpersoner?

Diagnosstödjarna är rekryterade från våra egna medlemmar och de har ett intresse av att arbeta med diagnosfrågor och rådgivning. Våra diagnosstödjare har fått utbildning av Neuro. Ett samtal med någon av dessa är ett samtal med en medmänniska som har kunskap och erfarenhet av att leva med neurologisk diagnos. Vi erbjuder diagnosstöd till dig som är medlem i Neuro. 

Våra diagnosstödjare 

Amyotrofisk lateralskleros, als

 • Claes-Göran Berndt

  Claes-Göran Berndt

  Diagnosstödjare amyotrofisk lateral skleros, als Tel: 08-677 70 11 *
 • Malin Nilsson

  Malin Nilsson

  Diagnosstödjare, anhörig, amyotrofisk lateral skleros, als Tel: 08-677 70 11 *
 • Marjo-Riitta Syri

  Marjo-Riitta Syri

  Diagnosstödjare amyotrofisk lateralskleros, als Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Ataxi

 • Jimmy Håkansson

  Jimmy Håkansson

  Diagnosstödjare ataxi Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Cerebral pares, cp

 • Emma Åverling

  Emma Åverling

  Diagnosstödjare cerebral pares, CP Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Lösningsmedelsskador

 • Ralph Sandbacka

  Ralph Sandbacka

  Diagnosstödjare lösningsmedelsskador Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Myastenia gravis, mg

 • Anki Stenberg

  Anki Stenberg

  Diagnosstödjare myastenia gravis, mg Tel: 08-677 70 11*
 • Ann-Ewa Karlsson

  Ann-Ewa Karlsson

  Diagnosstödjare myastenia gravis, mg Tel: 08-677 70 11*
 • Katarina Holmgren

  Katarina Holmgren

  Diagnosstödjare myastenia gravis, mg Tel: 08-677 70 11*
 • Rosita Wihlborg

  Rosita Wihlborg

  Diagnosstödjare myastenia gravis, mg Tel: 08-677 70 11 *

* = växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Multipel skleros, ms

 • Annika Leander

  Annika Leander

  Diagnosstödjare multipel skleros och narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *
 • Christoffer Norrman

  Christoffer Norrman

  Diagnosstödjare ung med multipel skleros, ms Tel: 08-677 70 11*
 • Eva Helmersson

  Eva Helmersson

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms Tel: 08-677 70 11 *
 • Elisabeth Schyum

  Elisabeth Schyum

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms, även progressiv Tel: 08-677 70 11 *
 • Irene Nelson

  Irene Nelson

  Diagnosstödjare ung med multipel skleros, ms Tel: 08-677 70 11*
 • Krista Smedeland

  Krista Smedeland

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms, även progressiv Tel: 08-677 70 11 *
 • Maria Sverker

  Maria Sverker

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms, även progressiv Tel: 08-677 70 11 *
 • Mattias Söderlund Gustavsson

  Mattias Söderlund Gustavsson

  Diagnosstödjare ung med multipel skleros, ms Tel: 08-677 70 11*
 • Nathalie Roséd

  Nathalie Roséd

  Diagnosstödjare ung med multipel skleros, ms, även progressiv Tel: 08-677 70 11*
 • Ulrika Larsson

  Ulrika Larsson

  Diagnosstödjare multipel skleros, ms Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Narkolepsi

 • Annika Leander

  Annika Leander

  Diagnosstödjare multipel skleros och narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *
 • Camilla Michelsen

  Camilla Michelsen

  Diagnosstödjare narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *
 • Marie Torstensson

  Marie Torstensson

  Diagnosstödjare narkolepsi Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Neuromuskulära sjukdomar, nmd

 • Anders Jonsson

  Anders Jonsson

  Diagnosstödjare neuromuskulära sjukdomar, nmd Tel: 08-677 70 11 *
 • Anette Pettersson

  Anette Pettersson

  Diagnosstödjare neuromuskulära sjukdomar, nmd Tel: 08-677 70 11*
 • Anna Bärneskär

  Anna Bärneskär

  Diagnosstödjare neuromuskulära sjukdomar, nmd Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Parkinsons sjukdom

 • Jeanette Johansson

  Jeanette Johansson

  Diagnostödjare Parkinsons sjukdom Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Polyneuropati

 • Inga-Lisa Jonsson-Lindstrand

  Inga-Lisa Jonsson-Lindstrand

  Diagnosstödjare polyneuropati Tel: 08-677 70 11 *
 • Katarina Samuelsson

  Katarina Samuelsson

  Diagnosstödjare polyneuropati, CMT Tel: 08-677 70 11 *
 • Leif Hjort

  Leif Hjort

  Diagnosstödjare polyneuropati Tel: 08-677 70 11*
 • Mikael Fognäs

  Mikael Fognäs

  Diagnosstödjare polyneuropati, CIDP Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Postpolio

 • Christer Jacobson

  Christer Jacobson

  Diagnosstödjare postpolio Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Ryggmärgsskador

 • Kent Revedal

  Kent Revedal

  Diagnosstödjare ryggmärgsskador Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Stroke

 • Maja Havbring

  Maja Havbring

  Diaganosstödjare stroke Tel: 08-677 70 11 *
 • Per Johansson

  Per Johansson

  Diagnosstödjare stroke Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du hellre vill skriva kan du mejla till diagnosstod@neuro.se

Våra stödpersoner ger dig som är medlem:

 • stöd i en ny och förändrad livssituation
 • samtal om dina tankar och funderingar
 • information om din diagnos
 • råd om vart man kan vända sig i olika frågor
 • information om hur det fungerar i kontakter med sjukvården

 

Innehållsansvarig: Helene Landersten