Kommunikatör

Neuroförbundet är en partipolitiskt oberoende intresseorganisation som representerar människor i Sverige som lever med neurologiska diagnoser eller symtom samt deras familj och anhöriga. Vi finns för att ge våra medlemmar information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Utgångspunkten är att alla har rätt till ett värdigt liv. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer forskning inom neurologi.

Om tjänsten

Rollen som kommunikatör på Neuroförbundet innebär att ansvara för att utveckla och genomföra Neuroförbundets kommunikationsstrategi.

Vårt kommunikativa och intressepolitiska arbete bedrivs utifrån ett kommunikationsteam bestående av Kommunikatör, Intressepolitiskt ansvarig/påverkansstrateg samt en Webbredaktör.

Kommunikatören rapporterar till Kanslichef, men kan komma att delegeras utökat ansvar vid behov.

Arbetsuppgifter

 • I samarbete med Kanslichefen säkerställa att alla kommunikationsinsatser stöder organisationens övergripande mål och vision.

 • I samarbete med Kanslichefen samordna förbundets kommunikationsinsatser kopplat till andra relevanta funktioner och se till att organisationens budskap är konsekvent och tydligt i alla kanaler.

 • Hålla sig uppdaterad om aktuella händelser och trender inom området för neurologiska diagnoser för att säkerställa relevant och tidsenlig kommunikation.

 • Fortlöpande utvärdera och rapportera till Kanslichefen om kommunikationens effektivitet, inklusive analys av webbtrafik, engagemangsstatistik och annan relevant data.

 • Ta fram layout och copy för bland annat broschyrer, annonser och flyers kopplat till de kampanjer och intressepolitiska frågor som Neuroförbundet driver.

 • I samarbete med Webbredaktör skapa och redigera innehåll för webbplatsen, sociala medier, nyhetsbrev och andra kommunikationskanaler.

 • I samarbete med Intressepolitiskt ansvarig/påverkansstrateg organisera och delta i evenemang, konferenser och seminarier för att öka medvetenheten om Neuroförbundets arbete.

 • I samarbete med Intressepolitiskt ansvarig/påverkansstrateg ta fram debattartiklar och rapporter i syfte att kommunicera Neuroförbundets intressepolitiska frågor.

 • Bevaka medieutrymme och hantera medieförfrågningar, pressmeddelanden och andra media-relaterade uppgifter.

 • Övervaka och svara på kommentarer och frågor på sociala medier och andra plattformar för att säkerställa en positiv medlemsinteraktion.

 • Genomföra målgruppsanalys för nya målgrupper

 • Projektleda arbetet med medlemstidningen i samarbete med extern leverantör

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk examen inom kommunikation, journalistik eller liknande.
 • Flerårig erfarenhet av kommunikationsarbete, gärna inom ideell sektor.

 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska.

 • Erfarenhet av att hantera sociala medieplattformar och digitala verktyg.

 • Förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett team.

 • Stark organisatorisk förmåga och uppmärksamhet på detaljer.

 • En genuin förståelse för och empati med personer som lever med neurologiska diagnoser.

Vad vi erbjuder

 • En roll där du kan göra en verklig skillnad för människor med neurologiska diagnoser, deras närstående och samtidigt bidra till svensk forskning på området.

 • · En stödjande och dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor.

 • Möjlighet att växa och lära inom organisationen och få möjlighet att arbeta för ökad kunskap, driva samhällsdebatten och sätta neurologiska diagnoser högre upp på den samhällspolitiska dagordningen.

Anställningsform och tillträde

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Placering i Stockholm/Sundbyberg. Resor i Sverige kommer att förekomma.

Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. 

För information om tjänsten, kontakta kanslichef Katarina Gustafsson på mejl eller telefon. Katarina.gustafsson@neuro.se , 070-461 94 53

Facklig kontakt: Maria Lillieroth, maria.lillieroth@neuro.se eller 070-200 16 60

Är du den vi söker är du varmt välkommen att skicka ditt CV och personligt brev till  Katarina.gustafsson@neuro.se . Ansökningar tas emot till 15 februari.

Vi ser fram emot din ansökan!