Kontakta Neuros rättsombud

Du får kontakt med våra rättsombud via telefon, mejl eller brev. Meddela ditt namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter samt kort information om vad ditt ärende gäller.

Arbetsgång vid kontakt med våra rättsombud:

  • Du får kontakt med våra rättsombud via telefon, mejl eller brev, se kontaktuppgifter här! Meddela oss ditt namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter samt kort information om vad ditt ärende gäller när du tar kontakt med oss. Därefter är vår arbetsgång följande: Du blir kontaktad av vår koordinator Magnus Andersson, alternativt något av våra rättsombud. Vi kontaktar dig normalt inom tre arbetsdagar, men senast inom fem arbetsdagar.
  • Rättsombudet går tillsammans med dig igenom vad ditt ärende handlar om, diskuterar med dig hur man kan gå vidare och på vilket sätt vi kan hjälpa dig. I bland kan du få råd eller tips direkt. Vid andra tillfällen kan rättsombudet behöva ta del av handlingar, till exempel intyg, redan gjorda ansökningar, myndighetsbeslut (om det har fattats något), för att kunna ge dig råd.
  • Vid behov kan du få hjälp med att driva och överklaga ditt ärende. I dessa fall får du skriva under en fullmakt, som ger rättsombudet rätt att företräda dig. Beroende på hur länge du varit medlem i Neuroförbundet får du även betala en mindre avgift för hjälpen.

Kontakta Neuros rättsombud

Innehållsansvarig: Magnus Andersson