Diagnosstödjare med headset vid skrivbord i telefonsamtal
Krista Smedeland är en av våra diagnosstödjare som tar emot samtal från Neuros medlemmar om frågor och funderingar kring ms.

Någon att tala med - Diagnosstöd

Många söker idag information om sin diagnos via nätet och får många olika sanningar i sitt sökande. Det man ofta saknar är att få tala med en oberoende part om sina tankar, idéer, frågor och känslor.

Det kan ibland vara lättare att känna stöd av någon som har kunskap genom egen erfarenhet. Många gånger handlar det bara om att ha någon att tala med, någon som tar sig tid och förstår. För att förstärka Neuros möjlighet att tillgodose medlemmarnas behov av information, råd och stöd har vi särskilda diagnosstödjare inom olika diagnosområden.

Som medlem kan du ringa eller mejla så kontaktar en diagnosstödjare dig så snart som möjligt, du ska som längst behöva vänta sex dagar.

08-677 70 11

diagnosstod@neuro.se

 

Våra diagnosstödjare ger dig som är medlem:

  • stöd i en ny och förändrad livssituation
  • samtal om dina tankar och funderingar
  • information om din diagnos
  • råd om vart man kan vända sig i olika frågor
  • information om hur det fungerar i kontakter med sjukvården

 

Innehållsansvarig: Helene Landersten