Mollii Suit är ett medicintekniskt hjälpmedel för neuromodulering avsedd för att slappna av spastiska och spända muskler och minska smärta. Det är ett enkelt och säkert hjälpmedel som kan öka livskvalitet, minska muskulär smärta samt stötta användaren att snabbare återfå motorisk kontroll.

Nu söker de deltagare till Mollii Suit-registret, en klinisk databas för dokumentation av rutinutprovningar och för att följa patienternas potentiella förbättringar under en 1-månadsperiod. Den samlade kunskapen används i det långsiktiga arbetet för att förbättra dräkten ytterligare.

De efterlyser vuxna och barn med MS, CP (GMFCS 1-3) eller stroke (> 6 månader tidigare) med ett stabilt tillstånd och funktionell gångförmåga.

Att delta innebär att få dräkten utprovad, låna hem den i en månad (dräkten ska användas en timme varannan dag) och sedan en uppföljningsträff efter en månad.

Mer information och anmälningsformulär finns här: molliisuit.se

På den här sidan kan du ta del av Exopulse Mollii Suits ambassadör Anna Holmlunds berättelse.

EXOPULSE Mollii Suit ägs av Ottobock sedan januari 2021.