Oluf Andersen, professor emeritus på instutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet har skrivit en artikel om risken för pseudoskov i samband med covid-19-infektion hos personer som lever med multipel skleros, MS.

"En virusinfektion kan alltså slå ut olika funktioner beroende på vilka myelinskador som redan finns och hur hög febern blir. Även om vissa pseudoskov kan orsaka svåra handikapp är det viktigt att veta att det minskar om man får den utlösande faktorn – framför allt febern – under kontroll."

Hela artikeln finns i en pdf som publiceras i Neuros Göteborgsförenings tidning Kontakten. Läs mer.

Senast redigerad 27 april 2020