Blogginlägget REHABILITERINGSANLÄGGNINGAR I VARMARE KLIMAT har jag nu uppdaterat. - Om du har varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering eller fortsatt vård. Målet är att du ska få tillbaka ett så normalt liv som möjligt, både fysiskt och psykiskt. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan. – Det är framför allt om man har psoriasis, en reumatisk sjukdom eller neurologisk sjukdom eller skada som man kan få denna rehabilitering utomlands med s.k. med klimatvård där det finns större möjlighet för sol och bad. - Finansiering sker vanligtvis genom Landstinget, Försäkringskassan eller att man betalar själv. Om man blir nekad rehabilitering kan man försöka söka bidrag genom stiftelser & fondmedel. - För närvarande verkar dessa rehabiliteringsanläggningar vara stängda på grund av Covid-19, men eftersom ansökningsprocessen kan ta tid kan det ändå vara idé att söka nu. 🌺 Länk till inlägget: https://handikapptips.wordpress.com/category/rekreation-rehabilitering/rehabilitering-utomlands/

Senast redigerad 10 april 2021