Igår var det möte i Svenska MS-registret där Eva Helmersson och jag deltog som patientföreträdare. Vi passade på att fråga om Covid-vaccin, antikroppar och tredje dos. Risken att inte bilda antikroppar gäller främst de som behandlas med Mabthera/Rituximab men ev även de som får Gilenya.

Så här sammanfattar Eva svaren vi fick:

Det är viktigt att man har återbildat lite B-celler innan man vaccineras. Detta sker för det mesta tidigast 6 månader efter senaste infusion. Med andra ord ska man vänta minst 6 månader efter senaste tankning.

Neurologmottagningen bör alltid bistå med att ta antikroppstest eftersom det är neurologen som är ansvarig för behandlingen med immunsänkande läkemedel.

Ett antikroppstest är inte dyrt och dessutom ganska lätt att göra så det ska inte finnas invändningar mot detta. Däremot är det mer komplicerat med tester för T-cellsimmunitet. Observera att antikroppstest bör göras genom vården och INTE vara ett enklare "gör det själv test" som finns i handeln.

Har man vaccinerats och inte fått antikroppar är det ingen idé med en tredje dos förrän man har återbildat B-celler och då bör man förmodligen göra om vaccinationsprogrammet med 2 nya doser.

Angående en tredje dos så måste vi invänta FHM riktlinjer. Läkemedelsutskottet i MS-sällskapet ska ha sammanträde och diskutera detta vidare.

För övrigt så finns det inga MS-patienter som intensivvårdas nu.

Senast redigerad 01 september 2021