Att MG hör till den stora gruppen NMD är lätt att glömma. Smart att ta del av info gällande NMD för att bredda sin insikt om sina egna tankar och funktioner.