Läkemedelsverkets lugnande besked angående febernedsättande läkemedel vid covid-19.

Paracetamol, ibuprofen eller andra anti-inflammatoriska värktabletter (NSAID-läkemedel) kan användas för att lindra symptom vid virusinfektion. Det finns inga skäl till förändrade rekommendationer med anledning av covid-19.

– Vi har i nuläget inte kännedom om några vetenskapliga data som talar för att febernedsättande och smärtlindrande läkemedel (innehållande till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol) skulle vara ogynnsamt för sjukdomsförloppet vid covid-19 eller andra virusinfektioner, säger Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig på Läkemedelsverket.

Det går alltså utmärkt att använda såväl Ipren som Alvedon eller Panodil. Men överskrid aldrig maxdos som finns angivet på bipacksedeln.

Läs här

Senast redigerad 24 mars 2020