Neuro kommer att öppna ett forum på sin hemsida. Många olika diagnoser kommer att vara med. Jag blev ombedd av diagnosombuden för mg att engagera mig som moderator för mg diagnosen. Först sa jag ja, sedan nej men nu har jag sagt ja igen. Ett väldigt velande. Anledningen är att detta forum inte är slutet utan fullt synligt på Google och tillgängligt för alla olika diagnoser. Men det finns stora fördelar för oss att ha bra tillgång till Neuroförbundet. Där jag och många av oss är medlemmar. Jag kommer att engagera mig i Neuro.se/forum tills någon annan yngre och klokare vill ta över. Välkomna med intresse anmälan. Att tänka på när du besöker detta forum är att du kan anonymisera dig för att undvika spårbarhet på Google. Och att dina inlägg kan läsas och kommenteras av alla möjliga andra diagnoser. Kan vara till fördel eller nackdel beroende på hur man ser det. Här i vår fina grupp är vi ju väldigt öppna och personliga mot varandra. Det är så fint och skall vi slå vakt om. Neuro är ju ingen konkurrent bara till väldigt stor nytta för oss. Bara vi tänker på att när vi är där så är det inte i vår slutna vänskapsgrupp. Fråga gärna om det är något du undrar över. MåGott Sven-Erik