Vi vet att långt ifrån alla i behov får den rehabilitering de så väl behöver. Även om perioder av sammanhängande teamrehabilitering har bevisat god effekt och hög prioritet enligt nationella riktlinjer, erbjuds det långt ifrån alla. Detsamma gäller individuella rehabiliteringsplaner värda namnet. En tredje fråga som många av våra medlemmar lyfter i våra medlemsundersökningar på temat är bristen på möjligheter till kontinuerligt tränande för att bibehålla förmågor och motverka försämring.

  • Hur ser det ut där du bor?
  • Får du den rehabilitering du är i behov av?