Välkommen på Stödgruppsmöte Torsdagen den 5 maj kl.17.30-19.15Anhörigcenter, Skepparegatan 5 C

Program

17.30 Fika och presentation av deltagare

17.45 Riksförbundet Huntingtons sjukdoms verksamhet och nyheter

18.15 Vi delar upp oss i mindre samtalsgrupper

19.15 Avslutning

Anmälan info@huntington.se, ämne "Stödgruppsmöte Sundsvall"

Varmt välkomna!

Carina Hvalstedt och Lena Källman frågor skicka mail till lena.kallman@huntington.se