Om hjälpmedel för att skriva, rita och måla vid olika typer av skrivproblem som darrningar, svaga fingrar, svårt att greppa och fingrar som korsar varandra. Se: https://handikapptips.wordpress.com/2016/04/24/hjalpmedel-for-att-skriva-rita-och-mala/

Senast redigerad 10 april 2021