Förtydligande av riskgrupper från Socialstyrelsen

0 Helene på Neuro postade detta 29 april 2020

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att snabbt utreda och komma med riktlinjer och föreskrifter för vilka grupper av invånare som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Regeringens initiativ har syftet att bredda möjligheterna för dessa grupper att få ersättning för att skydda sig mot smitta.

Några av formuleringarna gällande olika diagnosgrupper var otydliga, bland annat för neuromuskulära och neurologiska diagnoser, därför har Socialstyrelsen publicerat ett förtydligande av riskgrupper. Man skriver ”Vi vill nu förtydliga det genom ett tillägg så att det istället står ”Neurologiska och neuromuskulära sjukdomar med påverkad funktionsnivå”. När det gäller ordet ”funktionsnivå” kan man rådgöra med sin läkare om det gäller dig. Vi har fått information från specialister (under tiden sedan covid-19 startade) som generellt sammanfattat innebär att om man i sin diagnos har påverkan på inre organ som lungor och svårt att andas och hosta eller har svaga njurar, lever, hjärta, högt blodtryck och liknande så är man en riskgrupp.

I denna artikel på neuro.se kan du läsa om riskgrupperna i Socialstyrelsens rapporter.

Neuros ordförande Lise Lidbäck kräver snabbt svar från regeringen när särskild smittskyddspenning kan sökas för utbetalning till personerna i de utpekade riskgrupperna. Kravet är på svar är ställt genom ett öppet brev socialminister Lena Hallengren. Läs brevet här.

Senast redigerad 28 maj 2020

3 Kommentarer
Sortera på Standard | Nyast | Röster | Alla
0 Yvla001 postade detta 03 maj 2020

Hej! Jag funderar över om hur jag ska tänka.. jag har ms sedan många år, är symtomfri nu, behandlas med betaferon. Arbetar 100% i skolan. Har möjlighet att arbeta även via distans hemifrån, men behöver träffa elever vid några tillfällen i veckan.. Ska jag förmedla till min arbetsgivare att jag tillhör en riskgrupp och arbeta hemifrån alla dagar? Kände att jag behöver ha någon att diskutera med då jag känner mig osäker hur jag ska göra..

# Länk
0 Lejojo71 postade detta 03 maj 2020

Fortfarande funderingar. Jobbar i äldreomsorgen och bara de i riskgrupp kan bli undantagna från att vårda patienter med covid 19 så precis som ovanstående undrar jag är jag i riskgrupp.? Relativt symptomfri och behandlas med Avonex. Ssk hänvisar till mssällskapet och att det vore bra om jag kunde få undvika att vårda patienter med covid19

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 04 maj 2020

Hej Ylva001 och Lejojo71, för oss på Neuro kan vi inte svara i varje enskilt fall. Men formuleringen från Socialstyrelsen blev tyvärr lite olycklig, alla med MS är inte per automatik i riskgrupp.

Vi har fått information från specialister (under tiden sedan covid-19 startade) som generellt sammanfattat innebär att om man har påverkan på inre organ som lungor och svårt att andas och hosta (vilket man kan ha vid MS om man haft allvarliga skov som påverkar andning) eller har svaga njurar, lever, hjärta, högt blodtryck och liknande så är man en riskgrupp. Äldre personer är också riskgrupp, särskilt om de har fler sjukdomar. Det kan även omfatta yngre som har flera sjukdomar.

Ev immunsänkande medicinering mot MS, tror man kanske kan påverka förloppet om man blir smittad, men det kommer hela tiden nya rön. Så det är inte heller säkert att det är så. Hittills finns ingen statistik som visar att just personer med MS är extra drabbade av covid-19.

Men eftersom viruset är så pass nytt är det svårt även för specialistläkare att veta säkert.

Socialstyrelsen skriver: ”Vi vill nu förtydliga det genom ett tillägg så att det istället står ”Neurologiska och neuromuskulära sjukdomar med påverkad funktionsnivå”. När det gäller ordet ”funktionsnivå” behöver varje enskild patient rådgöra med sin läkare om sjukdomen har påverkan på inre organ för dig.

Är man i princip symtomfri och använder betaferon/Avonex behöver man inte se sig själv som riskgrupp enligt den information vi fått. Självklart förstår vi oro för att vårda patienter med covid-19, så går det att få ta hand om äldre utan symtom vore det bra. Tyvärr finns fortfarande inget beslut fattat om smittskyddspenning. Det kommer med all sannolikhet bli strikta nivåer för vilka som omfattas. Hoppas det ger lite vägledning.

Varma hälsningar Helene

# Länk

Våra 205 användare har publicerat 203 gånger i 109 diskussioner