Hej! Här kan ni som är engagerade i föreningslivets arbete med Neurorapporten 2022 utbyta erfarenheter och information kopplat till hur ni kommer att arbeta med rapportens resultat i syfte i att påverka.