Alla som har neurologiska sjukdomar som påverkar andning, hjärta, har svaga njurar eller sänkt immunförsvar är känsligare för att få en allvarlig infektion om man smittas av coronaviruset. Fortfarande är det relativt få i Sverige som är smittade, även om situationen är skärpt med flera riktlinjer som uppdateras vartefter.

Förhindra smitta genom att vara extra noga med handhygienen, undvik att stoppa fingrarna i mun, näsa och ögon. Tvål och vatten samt alkogel är effektivt. Undvik även större möten.

Folkhälsomyndigheten – frågor och svar