Hjälp Begripsam ta fram fakta genom att besvara enkäten ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”!

Informationen om hur personer med funktionsnedsättning använder internet behöver bli bättre.

Mer info och länk till enkäten.