Covid-19 i relation till MS och behandlingar

0 Helene på Neuro postade detta 14 april 2020

Neurologerna Anders Svenningsson och Fredrik Piehl har skrivit kommentar på ett inlägg av professor Gavin Giovannonis blogg om MS, behandlingar och coronavirus.

Kort sammanfattning här:

”Några tankar kring Coronaläget i relation till MS

Det börjar så smått komma ut information rörande COVID-19 i relation till MS i och med att man i Italien börjat sammanställa en del data om detta.

Man presenterar där glädjande nog siffror på en låg mortalitet (dödlighet) i MS-gruppen och att den inte på ett avgörande sätt avviker från hur det ser ut övrigt i samhället, det vill säga riskfaktorer som gäller för alla andra gäller även vid MS och inga tydliga signaler föreligger att vissa läkemedel skulle vara kopplade till ökad risk för allvarligt eller dödligt förlopp av COVID-19.

I professor G:s blogg resonerar man mera i detalj kring två läkemedel: rituximab (och andra anti-CD20 behandlingar) och natalizumab (Tysabri). //...//

När det gäller möjliga risker kring ett nytt virus (SARS-CoV-2) i relation till olika immunaktiva läkemedel förordar Anders S och Fredrik P än så länge att riskerna i första hand bör baseras på de mångåriga kunskaper vi har kring rituximab respektive natalizumab vad gäller deras redan kända risker för olika infektioner. //…//

Avslutande summering: Fortsätt att ta det säkra före det osäkra och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smitta så gott ni kan. Vi har inget att förlora på det. Glädjande nog verkar det dock vara så att en hel del av de farhågor vi hade tidigare under våren har visat sig vara överdrivna.”

Du kan läsa hela kommentaren i den öppna facebookgruppen COMBAT-MS

Här kan du läsa hela inlägget från professor Gavin Giovannoni #MSCOVID19 – DMT UPDATE (2)

Senast redigerad 14 april 2020

2 Kommentarer
Sortera på Standard | Nyast | Röster | Alla
0 Helene på Neuro postade detta 25 maj 2020

Svenska MS-registret rapporterar: 74 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 16 har behövt sjukhusvård inklusive 8 som har behövt intensivvård.

Eftersom antalet patienter är litet går det inte att dra några slutsatser om risker kopplade till någon MS-behandling och därför är det viktigt med internationellt samarbete.

Våra data i nuläget talar för att:

Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det mindre än en av 1000 MS-patienter som hittills har behövt sjukhusvård pga denna infektion.

Det går i nuläget dock inte att utesluta att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en ökad risk för allvarlig Covid-19, möjligen är risken 1 på 500 att behöva sjukhusvård, men detta är osäkra resultat som är baserade på ett litet antal händelser.

Läs mer här

# Länk
0 Alireza postade detta 07 juni 2020

Tack för informationen. Jag håller med att nämnde resultat är osäkra, och jag tycker att man kan inte ge samma riskfaktors råd till alla ms patienter om, utan det bör bestämmas individuellt baserad på sjukdomstypen, läkemedel, ålder, osv. Jag och min fru har varit i karantän sedan mitten av mars och jag är inte säker om vi riskerar och börjar att leva som vanligt just nu.

# Länk

Våra 223 användare har publicerat 225 gånger i 122 diskussioner