Covid-19 i relation till MS och behandlingar

0 Helene på Neuro postade detta 14 april 2020

Senaste inläggen finns längst ner på sidan.

Neurologerna Anders Svenningsson och Fredrik Piehl har skrivit kommentar på ett inlägg av professor Gavin Giovannonis blogg om MS, behandlingar och coronavirus.

Kort sammanfattning här:

”Några tankar kring Coronaläget i relation till MS

Det börjar så smått komma ut information rörande COVID-19 i relation till MS i och med att man i Italien börjat sammanställa en del data om detta.

Man presenterar där glädjande nog siffror på en låg mortalitet (dödlighet) i MS-gruppen och att den inte på ett avgörande sätt avviker från hur det ser ut övrigt i samhället, det vill säga riskfaktorer som gäller för alla andra gäller även vid MS och inga tydliga signaler föreligger att vissa läkemedel skulle vara kopplade till ökad risk för allvarligt eller dödligt förlopp av COVID-19.

I professor G:s blogg resonerar man mera i detalj kring två läkemedel: rituximab (och andra anti-CD20 behandlingar) och natalizumab (Tysabri). //...//

När det gäller möjliga risker kring ett nytt virus (SARS-CoV-2) i relation till olika immunaktiva läkemedel förordar Anders S och Fredrik P än så länge att riskerna i första hand bör baseras på de mångåriga kunskaper vi har kring rituximab respektive natalizumab vad gäller deras redan kända risker för olika infektioner. //…//

Avslutande summering: Fortsätt att ta det säkra före det osäkra och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smitta så gott ni kan. Vi har inget att förlora på det. Glädjande nog verkar det dock vara så att en hel del av de farhågor vi hade tidigare under våren har visat sig vara överdrivna.”

Du kan läsa hela kommentaren i den öppna facebookgruppen COMBAT-MS

Här kan du läsa hela inlägget från professor Gavin Giovannoni #MSCOVID19 – DMT UPDATE (2)

Senast redigerad 15 december 2020

6 Kommentarer
Sortera på Standard | Nyast | Röster | Alla
0 Helene på Neuro postade detta 25 maj 2020

Svenska MS-registret rapporterar: 74 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 16 har behövt sjukhusvård inklusive 8 som har behövt intensivvård.

Eftersom antalet patienter är litet går det inte att dra några slutsatser om risker kopplade till någon MS-behandling och därför är det viktigt med internationellt samarbete.

Våra data i nuläget talar för att:

Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det mindre än en av 1000 MS-patienter som hittills har behövt sjukhusvård pga denna infektion.

Det går i nuläget dock inte att utesluta att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en ökad risk för allvarlig Covid-19, möjligen är risken 1 på 500 att behöva sjukhusvård, men detta är osäkra resultat som är baserade på ett litet antal händelser.

Senaste informationen från MS-registret i nytt inlägg längre ner.

Senast redigerad 15 december 2020

# Länk
0 Alireza postade detta 07 juni 2020

Tack för informationen. Jag håller med att nämnde resultat är osäkra, och jag tycker att man kan inte ge samma riskfaktors råd till alla ms patienter om, utan det bör bestämmas individuellt baserad på sjukdomstypen, läkemedel, ålder, osv. Jag och min fru har varit i karantän sedan mitten av mars och jag är inte säker om vi riskerar och börjar att leva som vanligt just nu.

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 15 december 2020

Covid-19-infektion och Svenska MS-registret (data 2020-12-04)

I korthet: 359 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 65 har behövt sjukhusvård inklusive 16 som har behövt intensivvård.

Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det 65 av 17 740 MS patienter som hittills har rapporterats behöva sjukhusvård varav 16 som behövt intensivvård.

Våra data talar dock för att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en viss ökad risk för allvarlig Covid-19: Av 5 758 rituximab-behandlade har hittills 43 rapporterats behöva sjukhusvård varav 12 behövt intensivvård. Men antalet är så litet att man inte kan utföra en statistisk analys som tar hänsyn av andra faktorer som påverkar allvarlighetsgraden (t ex ålder och funktionshinder).

Läs mer på MS-registrets hemsida.

Senast redigerad 15 december 2020

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 15 december 2020

För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets hemsida mssallskapet.se

I korthet: Samtliga sjukdomsmodifierande behandlingar påverkar immunsystemet fast i olika omfattning och på olika sätt. Det saknas för närvarande underlag för att anse att något MS-läkemedel utgör en betydande riskfaktor för ett svårare förlopp vid COVID-19, även om man får beakta att kunskapsläget ännu är ofullständigt.

Däremot bedömer vi att ökad risk för ett svårare förlopp föreligger vid MS och

• Högre ålder (>70 år). Ökande risk med stigande ålder

• Neurologisk sjukdom med svår funktionsförlust fr.a. sådan som påverkar andningsfunktionen

• Aktiv cancersjukdom

• Hjärt-kärlsjukdom

• Lungsjukdom

• Diabetes mellitus

• Fetma (BMI>40)

• Gravida (sista trimestern)

• Annan allvarlig kronisk somatisk sjukdom

Senast redigerad 15 december 2020

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 11 januari 2021

Svenska MS Sällskapet har uppdaterat rekommendationer som rör covid-19 gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS-behandling, smittorisker och vaccination 2021-01-05.

Länk till MS-sällskapets hemsida.

Senast redigerad 11 januari 2021

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 25 januari 2021

Forskning med stöd från Neuro: Hur fungerar immunförsvaret mot covid-19 hos MS-patienter som behandlas med immunoterapi?

Utvecklandet av antikroppar mot till exempel covid-19 är till stor del beroende på en typ av vita blodkroppar som kallas för B-celler. Förutom B-celler är även T-celler avgörande för hur effektivt man bemöter en virusinfektion.

En av de vanligare behandlingarna vid MS i Sverige (rituximab), går samtidigt ut på att man tar bort patientens B-celler. Detta har visat sig vara effektivt vid behandling av MS, men skulle nu eventuellt kunna försvåra bildandet av antikroppar mot det nya SARS-CoV-2 viruset.

I en studie vid Karolinska institutet, som leds av doktorand Klara Asplund Högelin, är forskarna nyfikna på att, utöver att titta efter antikroppar även mer ingående studera T-cellernas förmåga att bekämpa SARS-CoV-2 hos MS patienter som går på olika typer av immunpåverkande behandling, bland annat rituximab.

Forskarna i studien har under hösten 2020 börjat samla in prover från MS-patienter som har haft bekräftad eller misstänkt covid-19 infektion för att mäta deras T-cellssvar mot specifika SARS-CoV-2 proteiner.

Vi ställde några frågor till Klara Asplund Högelin, doktorand och verksam vid Karolinska institutet, och den som leder studien.

Vad kan ni säga om resultatet såhär långt?

//...// Vår tolkning av dessa fynd är att immunskyddet mot SARS-CoV-2 viruset är relativt normalt även om man har behandling med immundämpande MS läkemedel. För behandlingar som slår ut B-celler finns det viss risk att antikroppssvaret uteblir om det har gått kort tid sedan droppbehandlingen.

Läs hela artikeln här.

Senast redigerad 25 januari 2021

# Länk

Våra 376 användare har publicerat 424 gånger i 217 diskussioner

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet