Pressmeddelande från Neuro.

I och med coronaviruset (covid-19) uppstår många situationer som kräver snabba och kreativa lösningar som frångår de normala regelverken. På Neuro välkomnar vi att vår samarbetsorganisation Funktionsrätt Sverige uppmärksammar behovet av att skyndsamt införa smittskyddspenning. Vi ser även ett behov av närståendepenning så att även de närstående, som lever med en person som tillhör riskgruppen, ska kunna isolera sig från corona (covid-19) och därigenom kunna skydda sin närstående som tillhör högriskgrupper.

"De senaste dagarna har vi på Neuro fått samtal från förtvivlade närstående som lever med svårt sjuka personer som bokstavligen skulle riskera livet vid corona (covid-19). De har svårt att skydda sig från corona (covid-19) i sin vardag och Neuro efterlyser därför möjlighet till en närståendepenning för att den närstående ska kunna isolera sig från corona (covid-19) och därigenom kunna skydda den närstående som tillhör riksgruppen." Säger Lise Lidbäck, Neuros förbundsordförande.

"Vi vädjar därför till vår regering att snabbt agera för att se över regelverket även för närståendepenning i extremt utsatta situationer. Nödvändigt för att människor med allvarlig bakomliggande sjukdom och deras närstående ska skyddas på allra bästa sätt." Säger Lise Lidbäck, Neuros förbundsordförande.

Klicka på länken för att komma till dagens nyheten där Funktionsrätts ordförande Elisabeth Wallenius medverkade i P1 Morgon. I inslaget pratar hon bland annat om att personer i riskgrupper borde ha rätt till ersättning, en smittskyddspenning. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7436636

Senast redigerad 24 mars 2020