Så ser styrelsen ut 2020

Veronica Soldan (Ordförande)

Bengt Eriksson ( Vice ordförande)

Marianne Larsson ( Sekreterare)

Gustav Johansson( Kassör)

Lasse Sandkvist (Ledamot)

Inger Hertz-Bladh (Ledamot) 

Anders Thorell (Ledamot)

Solveig Paulsson (Suppleant)