Så ser styrelsen ut 2019

Veronica Soldan (Ordförande)

Anders Thorell ( Vice ordförande)

Bengt Eriksson ( Sekreterare)

Gustav Johansson( Kassör)

Lasse Sandkvist (Ledamot)

Solveig Paulsson (Ledamot)

Inger Hertz-Bladh (Ledamot)