Årets första Pigan!

Vintern 2023

Bästa medlem
Så har det varit jul och nyårstraditioner och vi i lokalföreningen kan lägga ett hyfsat år
bakom oss med verksamhet som helt överglänser de två tidigare åren. Ett nytt år har
startat och verksamhetsplaneringen har accelererat som en champagnekork. Till
detta har vi även en nyhet som står att läsa om på sidan 5.

Återblickar från en livlig höst står att läsa i detta nummer därför att Pigans skribenter
inte legat på latsidan utan att flitens lampa lyst mer än någonsin. Med anledning av
det så blir denna utgåvan av Pigan större än på mycket länge eller kanske mer än så.
Glädjen att få sprida så mycket på samma gång gör redaktören aningen tårögd och
hoppas därmed att inga stavfel ska uppstå av den orsaken.

Styrelsens ordningsamma och administrativa kluster har härjat helt ohämmat i lokala
och nationella sammanhang under hösten. Behovet av detta engagemang finns i
stort i hela föreningslivet och det utgör då fogarna som håller samman hela vår
verksamhetsgrund. Om detta står att läsa från sidan 2 och framåt.

Resekommittén har inledningsvis enats om ett utbud som ger medlemmarna
möjligheten att i år se mer av vår gamla kulturbygd. Ett mer detaljerat innehåll för
resorna står att läsa på sidan 7. Medlemmarnas egna förväntningar och intresse kan
leda till mer än så om alla gör sin stämma hörd framöver.

En av förra årets mer komplexa och okända problem har löst sig under hösten. Det
rörde sig om de kommunala bidrag som alla verksamma föreningar kan söka varje
år. DHS har varit den knutpunkt och administrativa part som alla inom
funktionshinderrörelsen vänt sig till angående redovisning och fördelning av de årliga
bidragen. Helsingborgs Stad har valt en digital lösning som inledningsvis inte stod i
överensstämmelse med exempelvis GDPR som i grunden är EU:s variant av
Dataskyddsförordningen. Efter idogt arbete av DHS och funktionshinderrörelsens
lokala arbetsmyror tog styrande politiker under hösten ansvar och ändrade
kravspecifikationen. Detta innebär för alla implementera ett rutinbyte till en mer digital
administration och om allt går bra inledningsvis så har vi en mall för detta rutinarbete
att ta del av till nästa år.

Redaktören

Neuro i den digitala mediavärlden
Facebook Sidan hittas enklast genom denna länk
https://www.facebook.com/NeuroVastraSkane/ eller om ni skriver "Neuro Västra
Skåne" i sökrutan längst upp på Facebook.

Hemsida

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/vaestra-skaane/

Neuros Digitala Kalender

https://neuro.se/kalender/

************************************************

Anmälningar till våra verksamheter

Anmälan görs till Christel Piltoft på Neuro föreningens telefon. Nytt är att vi har ett

mobiltelefonnummer som är 0763-191744 som är vårt enda verksamma
telefonnummer. Vi ber er lagra mobilnumret då det fasta numret är utfasat för all
framtid.

TIPS! I det fall Christel inte kan svara så kan du anmäla dig via SMS och på så sätt
dela med dig av information som behövs för just den aktiviteten du vill komma till.
Policyn är att Christel alltid återkommer med bekräftelse på anmälan eller återkopplar
vid oklarheter. Allt för att alla ska bli nöjda.

************************************************

Föreningskonferens 2022

Vår förening är sedan flera år ansluten till LÖK lokal överenskommelse mellan
Helsingborgs stad och föreningslivet. Med anledning av detta blir vi inbjudna till den
årliga konferensen på Radisson Blu Metropol Hotell. Detta gick av stapel den 20
november och Bodil Strömberg och Göran Öxell representerade vår förening.

Vi fick en dag med många höjdpunkter som vår guide sa, inför varje ny
programpunkt.

Årets tema var mångfald och inkludering.

Dagen började med att nyanslutna föreningar fick signera avtalet och gamla
deltagare i styrgruppen avtackades och nya styrgruppen presenterades.

Näst i tur fick vi en presentation och föreläsning av Daniel Persson-Glantz från
Cityidrott i Landskrona. Cityidrott har under lång tid arbetat förebyggande med barn i
Landskrona för att skapa en tryggare fritid och en roligare uppväxt. Cityidrott har med
sin verksamhet skapat en plats där alla barn är välkomna oavsett förutsättning eller
bakgrund. Daniels förläsning var mycket inspirerande.

Efter lunch fick vi höra på ett seminarium om Ofrivillig ensamhet, med tid för
bordssamtal och diskussioner. Seminarium nummer två hölls av Eskilsminne IF och
tog upp frågan om hur vi inkluderar och inspirerar våra medlemmar.

Dagen avslutades med panelsamtal med styrgruppen för lokala överenskommelsen,
politiker och paraplyorganisationer från Helsingborg.

Vid pennan Bodil Strömberg


Rapport från halvårsmöte i DHS den 21 november 2022

Det var traditionella halvårsmötesförhandlingar där 40 personer deltog, varav 18 st
var röstberättigade. Årsavgiften för 2023 beslutades att vara oförändrad till 2000 kr.
Organisationen har god ekonomi.

Verksamhetens inriktning och mål för 2023 är som tidigare år att tillsammans med
sina medlemsföreningar i Helsingborg vara pådrivande i funktionshinderpolitiska
frågor, att stödja medlemsföreningarna samt bevaka och tillvarata deras och deras
medlemmars intressen, att arbeta utifrån FN-konventionen om mänskliga rättigheter
för människor med funktionsnedsättning.

Det informerades också om Luciafest den 13 december.

Efter avslutat möte serverades en välfyllt och god buffe, som avslutades med en
mugg kaffe.

Kvällen avslutades med ett mycket intressant och inspirerande och tänkvärt föredrag
av den kände föreläsaren Dennis Westerberg. Det handlade om hur man utifrån sina
förutsättningar har ett fantastiskt liv.

Eventreporter Göran Öxell


Medlemsmöte den 23 november på Ringstorp

Det var 13 st. Medlemmar som hade samlats för att lyssna på Lilian Karlsson som
talade om kost, samt leg. Fysioterapeut Hanna Westerlund som berättade om olika
träningsformer.

Innan Lilian började så serverades fika med smörgåsar, lussebullar och pepparkakor.
Lilian Karlsson började sitt anförande med att fråga deltagarna vad de tolkade i ordet
„mat“. Här framkom många olika tolkningar från frukostgröt, räkmacka till något
nödvändigt. Det blev en hel del diskussioner om vad som är bra att äta och vad som
är mindre bra. Socker var det som man kanske mest borde undvika. En nyttig
information som gör att vi kanske kan må lite bättre.

I pausen innan Hanna Westerlund skulle ha sin information passade Göran Öxell på
att informera om olika fonder som Neuro Skåne förvaltar och vad man kan söka hjälp
till. Fonderna är Elvira och Sixten Carlsson stiftelse och Taubermans gåva. Från
dessa kan man söka hjälp till rehab- och rekreationsaktiviteter/resor. Högsta belopp
man kan söka är 5 000 kr.

Om någon är intresserad och känner att man har svårt för att göra en ansökan kan
Göran Öxell hjälpa till med denna på telefon 0708-92 06 02, samt e-post
goran@prokonsult.se.

Hanna Westerlund från MYOFYSIO på Väla informerade om olika träningsformer och
träningsgrupper som man hade i sitt program. Även här var det flera diskussioner om
vad man kunde göra vid olika diagnoser och behandlingar som kunde hjälpa vid
smärta m.m. En bra medlemsträff med mycket nyttig information.

Eventreporter Göran Öxell


Rapport från digitalt uppföljningsmöte efter Neuros extra kongress.

Den 26 november var det tid för Neuro-människor att sätta sig framför datorerna
igen. Vi skulle genomföra en dag med information och diskussioner med anledning
av de beslut som togs på Neuros extra kongress.

När man deltar på en kongress är det många beslut som tas och i efterhand kan det
vara bra att få förklaringar och diskutera med andra deltagare.

De stora besluten som togs rör medlemskap och medlemsavgift. Förbundsstyrelsen
håller på att arbeta fram ett förslag, men troligtvis kommer det finnas 2 olika
medlemstyper som ordinarie medlem och stödmedlem. Medlemsavgiften blir från
2024 384kr/år för ordinarie medlem och 216kr/år för stödmedlem.

Naturligtvis är det enklaste och bästa att låta förbundet dra medlemsavgiften via
autogiro varje månad. Det är också viktigt att man väljer den lokalförening som man
vill tillhöra annars tillfaller hela medlemsavgiften riksförbundet och vi i lokalföreningen
får ingen del av medlemsavgiften. Det kommer också vara skillnader i förmåner om
man är ordinarie medlem eller stödmedlem, men de detaljerna återkommer vi till.

I framtiden kommer det vara färre ombud på Neuros kongresser och det beror ju på
det ekonomiska läget som alla föreningar brottas med. Man kommer däremot
återinföra ”rådgivande forum” 2024.

Detta var en del av det vi diskuterade under dagen. Det är alltid nyttigt och trevligt att
höra hur andra lokalföreningar löser sin verksamhet.

Vid pennan Bodil Strömberg

Julresa till Vellingeblomman och Vismarslövs Café och Bagarstuga
Torsdagen den 30 november åkte ett glatt gäng från Bjuvs handikappförening och
Neuro Västra Skåne på en endagarstur till Vellingeblomman och Vismarslövs Café
och Bagarstuga

Som blivit en vana så körde Urban från Sundspärlans buss oss på ett tryggt och
säkert sätt.

Första anhalten var Vellingeblomman. Historien om Vellingeblomman började med
Dan Tedeståls föräldrars tomatodling, där han började jobba på slutet av 1970-talet.
Det var dåliga tider för tomatodling.

Priserna på tomater sjönk och uppvärmningskostnaderna steg. För att verksamheten
skulle överleva kompletterades med försäljning av grönsaker och krukväxter på
torget två gånger i veckan. Det var en lyckad satsning som gjorde att man kunde
satsa på att bygga en 300 m2 stor butiksdel som öppnades 1981. Detta blev grunden
till Vellingeblomman. 40 år senare är butiksytan över 15000 m2. Här finns exotiska
krukväxter, vackra trädgårdar, delikatesser, inredningsdetaljer och helt unika
säsongsbetonade tema-utställningar

Här finns också farmor Idas bistro, där vi åt en smaklig lunch. De som orkade
fortsatte att beskåda allt som fanns att tittas på och kanske köpa med sig hem.

Färden fortsatte till Vismarslövs Café och Bagarstuga i den gamla byn Vismarslöv
mitt ute på den skånska landsbygden i skärningspunkten mellan Klågerup, Genarp,
Svedala och Staffanstorp.

Året var 2008 då man började bygga fastigheten av till stora delar återvunnet material
från gamla rivna hus i närområdet. Inredningen är också gammal och återvunnen.
Den 1 juli 2010 invigdes caféet och butiken. Carina Lenin driver verksamheten och
hennes ambition är att skapa en samlingsplats för både gamla och unga i en
gammaldags och hemtrevlig miljö, där man kan få kaffe med hembakat eller en matig
smörgås på stenugnsbakat matbröd.

Det var gott med en kopp kaffe och god kaka innan hemfärden på en trevlig dag.

Eder resekolumnist Göran Öxell

************************************************

Nyheter

Ni kan knappt tro det men vi har i vår iver att modernisera vår verksamhet nu fått
möjligheten att ha en egen Swish i lokalföreningssammanhang så att moderna
människor nu kan betala de aktiviteter som vi har på ett enkelt sätt.

Vårt nummer är 123 633 71 09 och kommer även att framgå på aktiviteterna.

AKTIVITETER UNDER 2023
Nu jäklar har det tagit fart med vår planering och lokaler är bokade för de normala
aktiviteterna under hela 2023.

MEDLEMSMÖTE

Torsdagen 23/2 kl.16:00-18:00. Utan kostnad som vanligt. Stora salen Kurirgatan.
Marianne och Anders underhåller denna dagen.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 16/2.

ÅRSMÖTE

Tisdagen 8/3 kl.18:00.
Utan kostnad som vanligt. Stora salen Kurirgatan.
BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 1/3.

ENDAGSRESA UT I DET BLÅ

Onsdagen 12/4 kl. 9:00-18:30 Busstur. Pris 300 kr per medlem. Se separat
programinformation nederst på sidan 5.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 10/3.

MEDLEMSMÖTE

Torsdagen 20/4 kl.16:00-18:00. Utan kostnad som vanligt. Stora salen Kurirgatan.
Exakt program är under planering.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 13/4.

VÅRFEST PÅ RINGSTORP, HELSINGBORG

Lördagen 13/5 kl.13:00 Pris 150 kr. God mat, kaffe och kaka, underhållning och
lotteri med fina vinster. Allt sånt som hör till en vårfest.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 2/5.

SOMMARRESAN 2023 TILL DALSLAND I 4 DAGAR

Måndagen 12/6-15/6 med start i arla morgonstund. Pris 4800 per person.
Enkelrumstillägg blir 700 kr. Detaljerad information går att läsa efter huvudlistan.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 1/5.

MEDLEMSMÖTE

Torsdagen 31/8 kl.16:00-18:00. Utan kostnad som vanligt. Stora salen Kurirgatan.
Exakt program är under planering.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 21/8.

NEURODAGEN I HELSINGBORG

Söndag den 24/9 Start 11:00. Vår stora dag där vi egentligen breder ut oss med
föreläsningar som är givande vår verksamhet och där alla andra föreningar är
inbjudna liksom alla andra som vill komma.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 18/9.

SILLAFESTEN

Lördagen 14/10 kl.13:00 Pris 200 kr. Stora salen Kurirgatan.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 8/10.

MEDLEMSMÖTE
Torsdagen 16/11 kl.16:00-18:00. Utan kostnad som vanligt. Stora salen Kurirgatan.
Exakt program är under planering.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 9/11.

JULFEST PÅ RINGSTORP, HELSINGBORG

Lördag 9/12 2022 kl.13:00 Pris 250 kr. God mat, kaffe och kaka, underhållning och
lotteri med fina vinster.

BINDANDE ANMÄLAN TILL CHRISTEL PILTOFT tel: 0763-191744. SENAST 2/12.

************************************************

Endagars resa onsdag 12 april

Den 12 april kommer Neuro Västra Skåne genomföra en resa för våra medlemmar.

Den här gången kallar vi det ” Ut i det blå”. En dag med överraskningar och lunch och
fika.

Anmälan sker till Neuros medlemstelefon 0763-191744 där Christel Piltoft tar emot
anmälan eller ringer tillbaka när hon ser att någon försökt nå oss.

Det mycket subventionerade priset för den här resan är 300 kr för medlemmar i
Neuro Västra Skåne. I priset ingår resa, lunch och fika och stöttning av vår egna
hjälpare.

Anmälan vill vi ha senast 10 mars och vid avbokning senare än 30 dagar innan
avresa debiteras hela beloppet. Meddela vid anmälan om du har rullator, rullstol eller
scooter med dig. Meddela även allergier m.m.


Häng med på sommarresan till Dalsland som ser ut så här

Dag 1. Måndag 12 juni Ankomst till Dalslands folkhögskola i Färgelanda. På
eftermiddagen. Incheckning. Vi bjuder till middag kl. 18.30. Därefter välkomstsamling
med information och presentation av Dalslandsveckan.

Dag 2. Tisdag 13 juni. Frukost 07.00. Avresa 09.00. Dagen går österut till Brålanda
och Mellerud. Vi besöker kurorten Dals-Rostock och den unika Örtagården,
Brunnsparken, och Kerstins ateljé. Fm. fika. Därefter till en mycket vacker träkyrka i
Skållerud. Vidare till Åmål, där vi äter lunch på stadshotellet och strosar runt i den
idylliska gamla stadsdelen. Vi besöker också Hantverksmagasinet. Vidare söderut till
Färgelanda. 18.30 Middag.

Dag 3. Onsdag 14 juni Frukost 7.00. Avresa 09.00. Dagen startar med resa norrut
upp till Håverud, där vi besöker slussarna vid Håverud och den berömda världsunika
imponerade akvedukten. Sjövägen genom Dalsland hade en stor betydelse för
brukens framväxt under 1800-talet. Därefter till den vackra herrgården Baldersnäs.
På eftermiddagen besöker vi Halmens Hus I Bengtsfors. 19.00 Middag.

Dag 4. Torsdag 15 juni. Frukost 07.00. Avresa 09.00. Den sista dagen går hemåt och
vi besöker Trollhättan och slussområdet och ser på de historiska slussarna.

Vi hoppas få några trevliga dagar tillsammans. Anmälan vill vi ha senast 1 maj och
anmälan är bindande. Vid anmälan behöver vi uppgifter på behov av
handikappanpassat rum även uppgifter om personnummer, enkelrum m.m. Vid
återbud senare än 30 dagar före avresa debiteras hela avgiften.

Anmälan sker till Neuros medlemstelefon 0763-191744 där Christel Piltoft tar emot
anmälan eller ringer tillbaka när hon ser att någon försökt nå oss.

Det mycket subventionerade priset för den här resan är 4800 kr för medlemmar i
Neuro Västra Skåne. Enkelrumstillägg 700 kr/ natt. I priset ingår resa, logi, lunch på
de dit och hemresa, alla aktiviteter enligt programmet och stöttning av vår egna
hjälpare.

************************************************

Styrelsen för Neuro Västra Skåne, vald vid årsmötet 2022

Mariette Karlsson Ordförande, mariette_karlsson61@hotmail.com, 0729-114579

Bodil Strömberg Kassör, bodil.stromberg50@gmail.com, 070-2047157

Karin Schlyter Sekreterare, karin.schlyter@telia.com, 0735-096224

Rikard Lindén Ledamot, vice sekreterare, 68linden@gmail.com, 0739-466712

Göran Öxell Ledamot, goran@prokonsult.se, 0708-920602

Christel Piltoft Ledamot, krizztel@hotmail.com, 0723-226898

Angelina Nilsson Ledamot, andjelina.nilsson@hotmail.com, 070-4387640

Lilian Karlsson Ledamot, linnea1@gmx.com

Lena Eliasson Suppleant, lena.47.eliasson@gmail.com, 042-204148, 0733-122546

Jonny Bengtsson Suppleant, 2,e vice sekreterare, jb_night@hotmail.com, 0723-
187010

Vi önskar alla medlemmar en trevligt vår med Neuro.

Redaktör

Jonny Bengtsson

jb_night@hotmail.com