Vi önskar en god jul och öppnar kansliet 7 januari 2020