Ordförandeklubba

Kallelse till Årsmöte 2021

Välkommen till digitalt Årsmöte 2021 torsdagen den 18 mars kl. 18.00.
Lise Lidbäck, vår förbundsordförande i Neuro kommer att hålla i mötet.

Mötet sker digitalt via Zoom med mobil, dator eller platta. För dig som behöver använda vanlig telefon så går det även att ringa in till årsmötet.

När: torsdagen den 18 mars kl.18.00.

Anmäl er senast 15 mars till:
Mejla: rositaottosson@hotmail.com 
eller ring: 070-6030773

Här är länken till testmöte och Årsmötet via Zoom: https://zoom.us/j/96608629523

Hör av er senast den 8 mars om ni vill ha årsmötets handlingar hemskickade. 

För att du ska känna dig bekväm att delta, tränar vi på Zoom vid två tillfällen innan årsmötet:

 • tisdagen den 9 mars 10.00 eller
 • måndagen den 15 mars 15.00

Klicka på länken ovan och ange eventuellt lösenord Neuro2021eller gå in på www.zoom.us, klicka på "Join meeting" och ange mötes id 966 0862 9523 med lösenord Neuro2021
Du kan också ringa 08-5016 3827 eller 08-5052 0017, knappa in mötes id 966 0862 9523#, tryck därefter # igen

Varmt välkomna!

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Parentation
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.
 6. Val av två rösträknare vid mötet.
 7. Upprättande och justering av röstlängd.
 8. Godkännande av dagordning.
 9. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat.
 10. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår.
 11. Ekonomisk årsredovisning för samma tid.
 12. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Behandling av eventuella motioner.
 14. Behandling av förslag till verksamhetsplan.
 15. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret.
 16. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya verksamhetsåret.
 17. Se bilagan.
 18. Beslut om ersättning till ordförande, sekreterare och kassör
 19. Övriga ärenden.

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet