Bad på utebadet Lögarängen Västerås

Bad Lögarängen

Fuktionsrätt Västerås har för sina medlemsföreningars räkning hyrt utebadet på Lögarängen i Västerås två lördagar, dels 10 juli kl 17-19 samt 7 augusti kl 17-19.00. Fri entrè. Anmälan senast dagen innan till Funktionsrätt Västerås funktionsrattvasteras@gmail.com 

/Elsi-Marie Andreasson Neuro Västerås                                            073-7636184