Styrelsen

Verksamhetsåret 2020

Ordförande ordförande Bo Wedin bo.wedin@hotmail.com
Vice ordförande  Nicklas Kleman nicklas.kleman@telia.com
Kassör (kassör) Per-Åke Moberg perake@bredband2.com
Sekreterare (sekreterare) Örjan Wedin orjanowedin@gmail.com
Ledamot ledamot Monica Pettersson enkoping-habo@neuroforbundet.se
Ledamot ledamot Jesper Torzell   zzopz@hotmail.com
Ersättare (ersättare) Leif Hammarbäck leif.hammarback@hotmail.com
Ersättare (ersättare) Birgitta Taxell b.taxell@telia.com
Ersättare (ersättare) Lars Samuelsson samuelsson_lars@yahoo.se
Ersättare (ersättare) Liselott Appelqvist liselott_appelqist@hotmail.com