Styrelsen

Verksamhetsåret 2019

Ordförande  Bo Wedin bo.wedin@hotmail.com
Vice ordförande  Nicklas Kleman nicklas.kleman@telia.com
Kassör  Per-Åke Moberg perake@bredband2.com
Sekreterare  Örjan Widen orjanowedin@gmail.com
Ledamot Monica Pettersson enkoping-habo@neuroforbundet.se
Ledamot Jesper Torzell   zzopz@hotmail.com
Ersättare Leif Hammarbäck leif.hammarback@hotmail.com
Ersättare Birgitta Taxell b.taxell@telia.com
Ersättare Lars Samuelsson samuelsson_lars@yahoo.se