Om Neuro Uppsala län

Föreningen Neuro Uppsala län och består av fyra lokalföreningar. Enköping Håbo, Nord-Uppland, Uppsala-Knivsta och Östhammar. Och Intresseföreningen Rehab C-län,

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för sina anhöriga. Viktiga delar i vårt arbete är bla annat att samordna våra lokala föreningar i verksamheter och frågor som berör hela länet.

Endast 30% får professionell rehabilitering i Uppsala län. 

I Neuros nya Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringsminskar och att alla större ansvar för rehabilitering flyttas över till patienterna. Något som skär samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år. Ökning med 20%. Utvecklingen är tydligt, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Här i Uppsala landsting får endast 30% yrkesmässigt hjälp av fysioterapeut Med 31% på nationella nivåer.

Hjärtligt välkommen som medlem i någon av Uppsala länsföreningar som är:

Enköping Håbo Nord-Uppland Rehab C-län Uppsala-Knivsta  Östhammar